وبلاگ۱۳۹۷-۸-۲ ۱۷:۱۹:۱۷ +۰۳:۳۰

تشریح عوامل در ارزشیابی مشاغل- مهارت

مهارت مهارت عبارت است از مجموعه ای از توانایی های اکتسابی فردی که برای انجام یک کار (تصدی یک شغل) لازم است. شرط لازم برای انجام یک کار داشتن مهارت متناسب با آن کار است. مهارت یا توانایی های اکتسابی در اثر آموختن برای فرد حاصل می شوند.

ارزشیابی مشاغل|

نظام ارزشیابی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کار

نظام ارزشیابی مشاغل به روش امتیازی از چهار روشی که برای ارزشیابی مشاغل برشمردیم روش امتیازی ، دقیق ترین روش برای تعیین ارزش یک شغل است که طبقه بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار نیز با همین روش انجام می شود. روش امتیازی مبتنی بر تجزیه و تحلیل

ارزشیابی مشاغل|

شناسنامه شغل (شرح شغل) – ۲

د - شرایط احراز و عرفهای رایج شرط احراز برای تصدی شغل (از نظر تحصیل و تجربه) معمولا از طریق سنجش و بررسی وظایف سازمانی و مسئولیت های آن شغل مشخص می شود. بیشترین ارتباط بین عوامل شغل با شرایط احراز تحصیل به ترتیب عامل کوشش فکری، سرپرستی، فرم

تجزیه و تحلیل شغل|

شناسنامه شغل (شرح شغل) – ۱

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود :  الف -

تجزیه و تحلیل شغل|

اهمیت احترام در محیط کار

احترام ، اساسی ­ترین اصول در محیط کار همه کارکنان می­ بایستی احساس کنندکه کرامت و احترام آنان در محیط کار حفظ می­شود. این امر در مورد کارکنانی که در سطوح میانی و یا پایین­ تر قرار دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است.یکی از کارکنان اپل در مورد فضای

منابع انسانی|

اقدامات اساسی تجزیه و تحلیل شغل

در فرآیند تجزیه و تحلیل شغل ، جمع آوری اطلاعات ، تحلیل اطلاعات و تنظیم شرح شغل و شرایط احراز باید صورت گیرد و هدف از تحلیل شغل ، جمع آوری اطلاعات در مورد پرسش های زیر است : 1. چه کاری انجام می شود ؟

تجزیه و تحلیل شغل|