تجزیه و تحلیل شغل یا Job Analysis به فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مهم در مورد شغل اطلاق می شود، تا از طریق آن بتوان ماهیت و ویژگی های شغل را شناسایی نمود. این مهم نه فقط با محتوای شغل بلکه با اهداف شغل، برون داده هایی که از پذیرنده شغل انتظار می رود و نیز انطباق آن با ساختار سازمان رابطه تنگاتنگی دارد.

 

تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل شرایط احراز و مهارت و دانش مورد نیاز شغل ، شرح وظایف ، حدود اختیارات آن را مشخص می نماید. در تجزیه و تحلیل شغل کلیه نقش ­هایی که یک شغل به آن نیاز دارد به صورت کاملا تفکیک شده شناسایی می گردند.

هدف از تجزیه و تحلیل شغل، احراز شغل توسط فرد حائز شرایط می باشد. تجزیه و تحلیل شغل نه فقط به منظور شناسایی افراد با قابلیت­ های مناسب برای شغل کاربرد دارد بلکه در مواردی چون ارزیابی شغلی، مدیریت حقوق و دستمزد، تنظیم بسته­ های تشویقی، مدیریت عملکرد پرسنل و شناسایی آموزش ­های مورد نیاز  مورد استفاده قرار می گیرد.

مراحل تجزیه و تحلیل شغل

مراحل تجزیه و تحلیل شغل

نقش تجزیه و تحلیل شغل در منابع انسانی

بنابراین می توان این گونه بیان نمود که تجزیه و تحلیل شغل یکی از مهمترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی می باشد و می­ تواند به عنوان ورودی سایر فرآیندها در منابع انسانی قلمداد شود و باید به این مهم توجه نمود که به صورت مستمر مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل شغل و دادن فرصت برابر به همه داوطلبان

در رعایت اصل برابری در استخدام افراد، تجزیه و تحلیل شغل نقش اصلی را ایفا می کند.سازمان باید بتواند ثابت کند که روش های گزینش و ارزیابی ها به نوع عملکرد فرد در پست یا شغل مورد بحث بستگی دارد.بدیهی است، برای انجام چنین کاری باید از نیازهای شغل مورد نظر آگاه بود و آن هم، به نوبه خود ایجاب می کند که یک تجزیه و تحلیل شایسته و مناسب نمود.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
اقدامات اساسی تجزیه و تحلیل شغل