ارزیابی عملکرد چیست و چه اهمیتی دارد ؟

بسیاری از سازمان­ ها ارزیابی ­های عملکرد را به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت عملکرد در نظر می ­گیرند. برخی دیگر از سازمان ­ها برای مدیریت عملکرد محدودیت قائل می شوند و آن را به تنهایی اجرا می­ کنند. برخی از کسانی­ که از ارزیابی عملکرد به عنوان وسیله استفاده می­ کنند، با توجه به

مربیگری در مدیریت عملکرد (Coaching)

مربیگری یا توسعه عملکرد فردی، مهمترین اصل مدیریت عملکرد می ­باشد. ملاقات های برنامه ریزی شده می­ تواند موقعیت مربیگری را تقویت نماید، اما بیشتر مدیران موفق کسانی هستند که همواره در حال مربیگری کارکنان خود هستند. اغلب کارکنان در جستجوی راهنمایی شدن هستند. مربیگری شامل فعالیت­های متفاوتی از جمله موارد ذیل می­باشد:

اولین حلقه از چرخه مدیریت عملکرد کارکنان

انتظارات خود را تدوین کنید. باید در نظر داشت که مدیریت عملکرد بدون تدوین اهداف و انتظارات امکان پذیر نیست. به عنوان مثال یک تیم ورزشی را در نظر بگیرید. اهداف و انتظارات کاملاً شفاف و روشن است و هدف دستیابی به پیروزی است. هر یک از اعضای تیم در تلاش هستند که امتیاز آور

هدف از مدیریت عملکرد چیست؟

با توجه به اهمیت مدیریت عملکرد کارکنان، سوالی که مطرح می شود آن است که مدیریت عملکرد در جستجوی چیست؟  در اولین گام مدیریت عملکرد کارکنان در جستجوی ارتقای مهارت و توامندی های کارکنان می باشد که این امر منجر به ارتقای برون دادهای سازمان می گردد. تشخیص نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود

مدیریت عملکرد چیست ؟ (راه کار عملی پیاده سازی مدیریت عملکرد)

مدیریت عملکرد در سازمان­ ها با رویکردهای متفاوتی اجرا می شوند، برخی از آنها اقدام به اجرای روش­ های پیچیده­ ای از مدیریت عملکرد می ­نمایند که در این روش ­ها از بازخوردهای مستند استفاده می ­کنند. بعضی دیگر از فرم ­های ساده ­ای که در برخی از کتاب ها یافت می ­شود استفاده  می

بازخورد به عملکرد مدیران

سال ها پیش مدیر عامل شرکتی که در آن مشغول به کار بودم هر سال از کارکنان شرکت می خواست تا عملکرد او را بررسی کنند و به او بازخورد دهند. شرکت گرنتد (Granted)  شرکت کوچکی بود. اما نکته جالب این بود که مدیر از پرسنلش می خواست تا در مورد عملکردش به او نمره

Go to Top