طبقه بندی مشاغل

روش رتبه بندی ارزشیابی مشاغل

روش رتبه بندی ساده ترین طریقه برای ارزشیابی مشاغل است.نحوه عمل به این ترتیب است که کلیه مشاغل موجود در یک کارگاه با یگدیگر مقایسه شده و شغلی که از همه ساده تر و کم اهمیت تر باشد در پائین ترین درجه قرار گرفته و سایر مشاغل به ترتیب اهمیتی که از لحاظ پیچیدگی و

انواع روش های ارزشیابی مشاغل

برای تعیین ارزش نسبی مشاغل هر سازمان روش های مختلفی وجودارد که از بین آنها چهار روش ذیل،از جمله سیستم های متداول ارزشیابی مشاغل می باشد : روش رتبه بندی روش درجه بندی یا طبقه بندی روش مقایسه عوامل روش امتیازی روش های چهار گانه فوق از یک سیر تکاملی برخوردار می

اهداف ارزشیابی مشاغل

یکی از اهداف عمده ارزشیابی مشاغل ، سطح بندی و درجه بندی مشاغل با یک روال منطقی و حساب شده با استفاده از فنون موجود می باشد که به این وسیله ارزش نسبی مشاغل را با توجه به نوع وظایف و مسئولیت های افراد تعیین می نماید که این نیز مقدمه ای است برای طراحی

ارزشیابی مشاغل چیست ؟

ارزشیابی مشاغل عبارت است از مقایسه منظم و رسمی از شغل ها یا کارها جهت تعیین ارزش هر در مقایسه  با کاردیگر.روش اصلی ارزیابی مشاغل براین اساس قرار دارد که محتوای هر کار بر حسب میزان تلاش مورد نیاز (اعم از فکرس و جسمی) ، مسئولیت ها و مهارت ها با کار دیگر مقایسه می

طبقه بندی مشاغل و قانون کار

طبقه بندی مشاغل به لحاظ آنکه حدود وظایف و نیز میزان مزد شغل را تعیین می کند و مناسبات روشن و شفافی را از این نظر در گارگاه ایجاد می نماید با بسیاری از مواد اساسی قانون کار ارتباط مستقیم دارد و می توان گفت که حسن اجرای آن ها را تضمین می کند. ارتباط

اهمیت و جایگاه طبقه بندی مشاغل

اصولا سازماندهی صحیح که از پایه های اصلی مدیریت است به طبقه بندی مشاغل متکی است .ساخت عقلایی سازمان ، منطقی بودن سلسه مراتب اختیارات ، تعیین و تفویض اختیارات و مسئولیت ها ، امکان اعمال کنترل چه مالی و چه سازمانی که لازمه اش در دست داشتن ضابطه و استانداردهای معین است ، همه

علل پیدایش طبقه بندی مشاغل در عصر حاضر

در این مقاله به تکامل طبقه بندی مشاغل و نیاز روز افزون به این روش در عصر حاضر اشاره خواهیم کرد . در قرن حاضر سیمای جوامع پویای صنعتی و پیشرفته امروز با جوامع نسبتا کشاورزی و تجاری قدیم بسیار متفاوت است.امروز بسیاری از ضوابط و ارزش های کهن درهم ریخته و منسوخ شده و

تاریخچه طبقه بندی مشاغل

طبقه بندی مشاغل مانند سایر علوم مدیریتی از ابداعات قرن حاضر نیست هر چند جهش و تکامل واقعی  آن در طی دویست سال گذشته اتفاق افتاده است اما به گذشته ای دور یعنی به آغاز تاریخ بشر بر می گردد و با باز همانند بسیاری از رشته های علوم و فنون ریشه در خاور دارد.گفته

طبقه بندی مشاغل چیست ؟

طبقه بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران ، استاندارد سازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می شود.امکان بهره کشی از کار دیگری زمانی متحمل است که کارگر

هرم سازمان را برعکس کنیم

مدل سازمان­های سنتی به گونه­ ای شکل گرفته بود که به همه کارکنان القاء شده بود که رهبر سازمان همه موارد را بهتر از همه می­داند. از این رو همه دستورات از راس سازمان به پایین در جریان بود و همه کارکنان منتظر دستورات ارسال شده از راس سازمان بودند.در مدل سازمان­ های مدرن ساختار