مدیران به جدول روی مانیتور نگاه می کنند. تولیدکنندگی کارکنان، رقابت و داوطلبان را می بینند و این اندیشه ی تولید گرایی است.مدیریت منابع انسانی برای همه سازمان ها در حوزه های بی شماری اهمیت دارد و گستره ی آن از برنامه ریزی استراتژیک تا ساخت تصویری از شرکت است.کنترل و تعهد منابع انسانی تجربه ی کارکنان را در بین نیروی کار بالا می برد در حالی که آنها عملکرد تجاری را تقویت می کنند.

عوامل مختلفی که اهمیت اساسی مدیریت منابع انسانی را مشخص می کنند شامل :

 

مدیریت استراتژیک

منبع انسانی خط ابتدایی شرکت را بهبود می بخشد.با علم به اینکه سرمایه انسانی بر رشد و موفقیت سازمان تاثیرگذار است رهبرانی که در زمینه مدیریت استراتژیک منابع انسانی تخصص دارند در تصمیم گیری هایی مشارکت می کنند که ارزیابی کارکنان کنونی و پروژه هایی برای نیاز های آینده ی نیروی کار را بر اساس تقاضای شغلی توضیح می دهد.

 

بررسی و ساخت یک ساختار  دستمزد قوی

متخصصان حوزه دستمزد منابع انسانی، یک ساختار واقعی و قدی را ساخته اند که دستمزدهای سازمان را در موقعیت رقابتی نسبت به کارهای دیگر در صنعت قرار می دهد. این متخصصان تحقیقات زیادی درباره حقوق و دستمزد انجام داده اند  تا هزینه های دستمزد را با موقعیت مالی کنونی سازمان در یک خط قرار دهند و باعث رشد سود شده اند.

 

امنیت و مدیریت ریسک

امنیت محل کار و مدیریت ریسک برای یک کارفرما موضوع مهمی است و باید به کارکنان بابت این موارد اطمینان دهد. بخش منابع انسانی  انجام چند کار درباره ی فراهم آوردن امنیت در کار و ممنوعیت هر سوء رفتار را پذیرفته است.

 

مدیریت درگیری

منابع انسانی ارتباطات کارکنان را مدیریت می کند، بنابراین مسئولیت سازمان در برابر ادعای اعمال ناعادلانه در حوزه استخدام را کاهش می دهد. آنها مشکلات محل کار را شناسایی، تحقیق و حل می کنند. مشکلاتی که ممکن است بدون توجه بمانند و از کنترل خارج شوند و بنابراین سازمان را دچار نزاع های قانونی کنند.

 

ایجاد ارتباطات کارفرما و کارمند

مداخله منابع انسانی به ساخت ارتباطات کارکنان در سازمان، کمک می کند تا به سطوح عملکرد ، رضایت و اخلاق بالا در بین نیروی کار دست یابند. آنها تحقیقات انجام شده درباره ذهنیت کارمندان را مدیریت می کنند و گروه های کانونی را می سازند و به دنبال ورودی کارکنان از طریق رضایت از شغل و راه هایی هستند که کارفرما می تواند ارتباطات خوب کاری را حفظ کند.

 

اطمینان از مطلوبیت

بخش منابع انسانی با استفاده از قوانین، مطلوبیت را تضمین می کند.این قوانین آنها را قادر می سازد که اسناد را نگهداری کنند و اقدامات مثبتی در برابر هر بررسی نابرابر را انجام دهند.

 

رضایت کارکنان

بخش منابع انسانی فرهنگی از عملکرد بالا را می سازد.بنابراین به رضایت کارمندان نیز می رسند.آنها اداره و ایجاد تحقیقاتی درباره اندیشه ی کارکنان ، ایجاد بحث های گروه های کانونی و درخواست ورودی کارکنان با توجه به رضایت شغلی و راه هایی که کارفرمایان می توانند از افراد حمایت کنند و در راستای ایجاد ارتباطات کاری حرکت کنند را  انجام می دهند.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
مدیریت منابع انسانی چیست؟