هیچ گاه فکر کرده اید که آیا شما دارای مهارت حل مسئله هستید؟ به نظر می رسد اغلب پرسش شونده ­ها پاسخ منفی به این سوال می­دهند. درحالی که روزانه

بارها و بارها با مسائل مختلفی روبرو می­شوند و ناخودآگاه برای حل آن تفکر و تلاش می­کنند.

حل مسئله

مشکلات به شکل­ ها و گونه­ های متفاوتی روی می­دهند به عنوان مثال:

امشب شام چی درست کنید؟

چه مسیری را برای رسیدن به محل کار خود انتخاب کنید؟

پروژه­ای که عقب­ تر از زمان پیش بینی شده است را چگونه مدیریت کنید؟

چگونه کار کسل کننده تان را با کاری پرهیجان عوض کنید؟

حال متوجه شدید که روزانه حداقل با یک مسئله روبرو می شوید که می بایستی نسبت به حل آن اقدام کنید. اما مشکلات با توجه به ماهیت شان نیازمند تفکر

عمیقی هستند که بتوان راه حل مناسبی برای آن ها جستجو کرد.

مهم نیست که کار شما چیست؟ کجا کار می کنید؟ کجا زندگی می کنید؟ مهم آن است که شما بخاطر حل مسئله مورد قضاوت قرار می گیرید.

اما چرا مهارت حل مسئله مهم است؟ مسئله و یا چالش چیزی است که سخت می­توان درک نمود و یا برای آن راه حلی مناسب بدست آورد. مهارت تشخیص بهترین

راه حل مهارتی است که به راحتی بدست نمی آید.

برای رسیدن به این مهارت می بایستی موارد زیر را در نظر گرفت

 1. تمرکز بر روی حل مسئله نه خود مسئله.
 2. “۵ سوال چرایی” که می بایستی سوال شود.

به عنوان مثال:

مسئله: دیر رسیدن به محل کار

 1. چرا دیر به محل کار می رسم؟

همیشه دکمه اسنوز ساعت را فشار می دهم تا کمی بیشتر بخوابم.

 1. چرا دوست دارم بیشتر بخوابم؟

چون صبح احساس خواب آلودگی می کنم.

 1. چرا صبح احساس کسالت می کنم؟

چون شب ها دیر خوابم می برد و تا دیر وقت در شبکه های اجتماعی در حال گذراندن وقت هستم.

 1. چرا شب ها دیر خوابم می برد؟

چون بعدازظهر ها در محل کار یک فنجان قهوه می خورم.

 1. چرا قهوه می خورم؟

چون بعداز ظهر ها در محل کار احساس کسالت می کنم و به همین علت یک فنجان قهوه می خورم.

 1. مسائل پیچیده را به اجزای کوچک تر تبدیل کنید.
 2. هر آنچه به عنوان راه حل به نظرتان می آید را لیست کنید. ( حتی کم اهمیت ترین راه حل)
 3. زاویه دیدتان را نسبت به مسائل تغییر دهید.
 4. ادبیاتتان را تغییر دهید و از عبارت مثبت استفاده کنید.

با توجه به آنچه گفته شد توجه به مسائل روزمره و تمرین و ممارست شش مرحله ای بر روی مسائل روزمره سبب خواهد شد فرد در مواجه با  مسائل کاری که

نیازمند تمرکز و تفکر عمیق تری هستند راحت ­تر به راه حل مسئله دست یابد.  

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
مربیگری در مدیریت عملکرد (Coaching)