مربیگری در مدیریت عملکرد (Coaching)

مربیگری یا توسعه عملکرد فردی، مهمترین اصل مدیریت عملکرد می ­باشد. ملاقات های برنامه ریزی شده می­ تواند موقعیت مربیگری را تقویت نماید، اما بیشتر مدیران موفق کسانی هستند که همواره در حال مربیگری کارکنان خود هستند. اغلب کارکنان در جستجوی راهنمایی شدن هستند. مربیگری شامل فعالیت­های متفاوتی از جمله موارد ذیل می­باشد:

اولین حلقه از چرخه مدیریت عملکرد کارکنان

انتظارات خود را تدوین کنید. باید در نظر داشت که سنجش عملکرد بدون تدوین اهداف و انتظارات امکان پذیر نیست. به عنوان مثال یک تیم ورزشی را در نظر بگیرید. اهداف و انتظارات کاملاً شفاف و روشن است و هدف دستیابی به پیروزی است. هر یک از اعضای تیم در تلاش هستند که امتیاز آور

مدیریت عملکرد کارکنان چیست ؟

سازمان­ ها در اجرای مدیریت عملکرد کارکنان، دارای رویکردهای متفاوتی هستند، برخی از آنها اقدام به اجرای روش ­های پیچیده­ ای از مدیریت عملکرد می­نمایند که در این روش ­ها از بازخوردهای مستند استفاده می­کنند. بعضی دیگر از فرم­ های ساده ­ای که در برخی از کتاب ها یافت می ­شود استفاده  می­کنند و برخی

Go to Top