سازمان­ ها در اجرای مدیریت عملکرد کارکنان، دارای رویکردهای متفاوتی هستند، برخی از آنها اقدام به اجرای روش ­های پیچیده­ ای از مدیریت عملکرد می­نمایند که در این روش ­ها از بازخوردهای مستند استفاده می­کنند. بعضی دیگر از فرم­ های ساده ­ای که در برخی از کتاب ها یافت می ­شود استفاده  می­کنند و برخی دیگر از روش ­های رایج استفاده نمی­کنند.

مدیریت عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد به هر دو طرف یعنی هم به کارکنان و هم به سازمان کمک می­ کند. در صورتی که مدیریت عملکرد اثر بخش باشد، می­ تواند نقش کلیدی را در ایجاد انگیزه، نگهداشت و توسعه کارکنان ایفا کند. مدیریت عملکرد به کارکنان کمک می­ کند تا دریابند عملکردشان چگونه بوده است و در ساختار سازمانی چه جایگاهی را کسب خواهند کرد.

همچنین مدیریت عملکرد می ­تواند به مدیران کمک کند تا اطلاعات دقیق ­تری از عملکرد کارکنان خود بدست آورند و از این طریق بتوانند ارتباط بهتری را با آنان برقرار کنند. از سوی دیگر کمک می­ کند تا بتوانند مهارت­ های مربیگری خود را توسعه دهند.

در صورتی که مدیریت عملکرد اثر بخش باشد می ­تواند اثر چشم گیری بر عملکرد سازمان داشته باشد تا سازمان بتواند به اهداف خود دست یابد. مدیریت عملکرد چارچوبی ساختار مند ارائه می ­دهد، به گونه­ ای که امکان سنجش نتایج و بازخورد را فراهم می­ کند.

در چارچوب ساختار مندی که مدیریت عملکرد ارائه می ­دهد سابقه ­ای برای هر فرد ایجاد می‌شود و امکان توسعه فردی فراهم می گردد. از سوی دیگر سوابقی برای هر فرد ایجاد می کند تا در آینده در دسترس سایر سرپرستان قرار گیرد، این امر موجب می شود آنان بتوانند تصمیم گیری های منطقی را نسبت به هر فرد اتخاذ نمایند.

مهم نیست که اندازه سازمان چه میزان است و یا فرهنگ سازمان چگونه است، مهم آن است که به مدیریت عملکرد توجه شود. باید در نظر داشت که برای همه سازمان­ ها نمی­ توان یک رویکرد و یک روش مدیریت عملکرد را در نظر گرفت، بلکه می بایستی مناسب­ترین ساختار را برای هر سازمان برگزید.

مدیریت عملکرد، یک رویکرد نظام مندی است که عملکرد هر فرد در برابر اهداف سازمان پایش می­ شود تا از طریق آن موقعیت­ های توسعه شناسایی گردد. مدیریت عملکرد را می ­توان به صورت متناوب، قانونمند و مستمر و بیش از یکبار در سال اجرا نمود. مدیریت عملکرد مناسب باید به صورت مستمر انجام شود.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
اولین حلقه از چرخه مدیریت عملکرد کارکنان