هنگامی که افراد برای انتخاب شغل در حال رایزنی هستند چه فاکتور هایی را در نظر می گیرند؟ این سوالی است که سبب شد، پاسخ آن از طریق تحقیقی که مرکز آموزش از راه دور دانشگاه آکسفورد بر روی ۲۰۰۰ نفر انجام داد بدست آید.

 

ساعت کاری به عنوان یکی از فاکتورهای مورد توجه پس از میزان حقوق و دستمزد می باشد. بی تردید حقوق و مزایای مادی به عنوان انگیزه اصلی کارکنان محسوب می شود (۶۴%). اما پس از آن زمان شروع و پایان کار رتبه دوم را با ۵۵% در این تحقیق به خود اختصاص داده است.

یکی از دلائل تغییر شغل در دوره زندگی کاری، تغییر در سبک زندگی است و اینکه تغییر شغل دقیقا به چه علت اتفاق می افتد نیازمند توجه و بررسی می باشد که می بایستی از سوی مدیران منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد. چرا که چه هنگام جذب نیروی جدید و چه هنگام جدایی نیروی کار از شرکت می بایستی علت اصلی این اتقاق ریشه یابی شود.

در تحقیق فوق مشخص گردید، که علائق شخصی و لذت بردن از کار در رتبه سوم قرار دارد. در این تحقیق ۱۰ فاکتور اساسی و تاثیرگذار مشخص گردید و از افراد سوال شد که نتایج حاصل از این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

فاکتور های اساسی و اثر گذار در انتخاب شغل
نگاهی هم به این مقاله بیندازید
طراحی شغل