در ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف شده اند طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود را با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل و دفاتر مشاوره فنی تهیه و پس از تایید وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی اجرا نمایند به طوری که ملاحظه می شود، در قانون، اشخاص ذیصلاح، دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل معرفی شده اند. البته کمیته طبقه بندی مشاغل نیز را می توان به نوعی شخص ذیصلاح برای ادامه کار دفتر مشاوره فنی در زمینه اجرا و به روز نگهداشتن طرح دانست.

دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل

به موجب ایین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل مصوب ۶۹/۰۷/۰۱ شورایعالی کار (که بعد از تصویب و اجرای قانون کار مصوب آبان ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام کماکان و در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مزبور ملاک عمل است) افرادی با شرایط ویژه که در آیین نامه پیش بینی شده پس از انجام آزمون کتبی و طی دوره کارآموزی به نام کارشناس (طراح) طبقه بندی مشاغل نهایتا توسط هیاتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تائید صلاحیت تخصصی شده و به آنان برای کار تهیه و اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل مجوز ایجاد دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل اعطاء می شود.

این اشخاص تنها کسانی هستند که قانون مجاز به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار در کشور می باشند.

کارشناسان طبقه بندی مشاغل که در قالب دفاتر مشاوره فنی فعالیت می کنند، اگر چه ارتباط سازمانی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارند اما در زمینه فعالیت شان از هر نظر تابع ضوابط وزارت مزبور بوده و ملزم به رعایت ضوابط و دستورالعمل ها و رویه های آن وزارتخانه هستند. تعرفه های مربوط به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل (غیر از تعرفه های سازماندهی و هزینه های جانبی)، بر اساس مصوبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و به آنان ابلاغ می شود.

علاوه بر آن، هر یک از کارشناسان مزبور در زمینه انعقاد قرارداد از نظر سهیمه سالانه تابع محدودیت هایی بوده و مجاز به انعقاد قرارداد بیش از سهمیه های تعیین شده نیستند. قراردادهایی که با واحدهای مشمول برای تهیه و اجرای طرح منعقد می کنند طبق نمونه تهیه شده توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت بوده و زمانی مجاز به اجرای قرارداد می شوند که قرارداد به تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (واحدهای ذیربط) برسد.

این اشخاص در کلیه مراحل تهیه و اجرای طرح با اداره کل مذکور هماهنگی لازم را می نمایند.فهرست مشخصات این اشخاص از وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قابل دریافت است.

 

منبع : کتاب ارزشیابی و طبقه مشاغل استاد ابوالقاسم کرم بیگی

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
تعریف شغل چیست؟