درباره Hr Blog

پس از سالها کار در حوزه منابع انسانی و طبقه بندی مشاغل جای خالی یک وب سایت به عنوان مرجع و منبع در حوزه  منابع انسانی را احساس کرده و با هدف  ارتقاء سطح دانش و مهارت فارسی زبانان در این حوزه تصمیم به راه اندازی این سایت نموده ایم .

طراحی اولیه این وب سایت در تابستان ۹۷ انجام  و هم  اکنون با همکاری یک تیم تخصصی در حوزه منابع انسانی تولید و مدیریت محتوا و آموزش مهارتی فعالیت می نماید.

این گروه در حوزه منابع انسانی و به صورت تخصصی بر روی طبقه بندی مشاغل تمرکز خواهد داشت.

حوزه های فعالیت

  • برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمند یابی

  • تجزیه و تحلیل شغل

  • آزمون و انتخاب کارکنان

  • آموزش و توسعه نیروی انسانی

  • ارزیابی عملکرد

  • جبران خدمت کارکنان

  • مدیریت روابط کار

  • مدیریت مسیرهای شغلی

  • سلامت و ایمنی کارکنان

  • طبقه بندی مشاغل