تیم کاری متشکل از تعدادی عضو می باشد که هر عضو دارای مهارت خاصی می باشد، و در جهت دستیابی به یک هدف کوتاه مدت و یا بلند مدت مشخص شده برای تیم تلاش می کنند. بی تردید سازمان ها از یک یا چند تیم کاری تشکیل می شوند. امروزه سازمان بدون تیم کاری محکوم به شکست است.

بسیاری از سازمان های بزرگ معمولا پروژه های کاری خود را به قسمت های کوچک تری تقسیم می کنند و هر جزء را به یک تیم کاری واگذار می کنند، در این حالت گاهی ممکن است هر تیم نداند که جزءی از یک پروژه می باشد. بنابراین مدیران می بایستی هوشمندانه اقدام به طراحی تیم ها نمایند و با دقت نظر در انتخاب اعضای آن تلاش نمایند.

به منظور دستیابی به اهداف سازمان، مدیران می بایستی تیم های کاری با بالاترین کارایی و بهره وری تشکیل دهند. اما چگونه می توان تیم های کاری طراحی کرد که بالاترین اثربخشی را داشته باشند؟

تیم های کاری از چه اجزائی تشکیل شده اند؟

تیم کاری

از آنجایی که هر تیم کاری متشکل از رهبر، فرد و کل اعضاء به عنوان یک تیم می باشد، به منظور طراحی تیمی با اثربخشی بالا می بایستی به موارد ذیل توجه نمود:

رهبرتیم می بایستی قادر باشد:

 1. هدف را برای اعضاء شفاف نماید،
 2. تضادها را مدیریت کند،
 3. اعضاء را به خلاقیت و نوآوری تشویق کند،
 4. اعضایی با مهارت تفکر انتقادی به تیم وارد کند،
 5. شبکه سازی را توسعه دهد،
 6. نقش اعضاء را کاملا شفاف نماید،
 7. محیطی سرشار از اعتماد متقابل فراهم آورد.

اما اعضای تیم باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟

آنها نیز باید بتوانند:

 1. کاربرد مدیریت زمان را ارتقاء دهند،
 2. مهارت شنیدن را بهبود بخشند،
 3. پاسخگو باشند،
 4. مهارت ارتباط بین فردی را بهبود بخشند ،
 5. خودآگاهی را در خود پرورش دهند،
 6. اطلاعات خود را با دیگران به اشتراک گذارند،
 7. مهارت حل مسئله را بهبود بخشند،
 8. انضباط فردی را توسعه دهند.

بنابراین به منظور ارتقای اثربخشی تیم کاری در یک سازمان، توجه به اجزاء تشکیل دهنده و ارتقای مهارت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. 

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
ترغیب کارکنان به خلاقیت و نوآوری راهبردی اقتصادی است