مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی۱۳۹۷-۶-۲۱ ۱۸:۰۵:۲۱ +۰۰:۰۰
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی استفاده بهینه و درست  از نیروی انسانی در جهت رسیدن به  اهداف استراتژیک و چشم اندازهای سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر تجزیه و تحلیل شغل ( تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان) ، برنامه ریزی منابع انسانی و کارمند یابی ، گزینش داوطلبان واجد شرایط ، توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام ، مدیریت حقوق و دستمزد (چگونگی جبران خدمت کارکنان) ، ایجاد انگیزه و مزایا ، ارزیابی عملکرد ، برقراری ارتباط با کارکنان ، توسعه نیروی انسانی و آموزش و متعهد نمودن کارکنان نسبت به سازمان می‌شود.

به عبارتی دیگرمقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی  از وظیفه مدیریت است که با جنبه هایی از فعالیت کارکنان در ارتباط می باشد.

در هر کسب و کار کوچک و بزرگ بخش سازمانی منابع انسانی اگرچه حیاتی نیست ولی ضروری است. اولویت این بخش در درجه اول به حداکثر رساندن بهره وری کارکنان و حفاظت از سازمان نسبت به هر گونه مسئله و مشکلی است که ممکن است برای نیروی کار بوجود آید.

منابع انساني مهمترين دارايي های  يك سازمان می باشند و مديريت اثربخش آنها كليد موفقيت سازمان است.اگر سياست‌ها و رويه‌هاي مربوط به منابع انسانی سازمان با همديگر تطابق و سهم قابل ملاحظه‌اي در دستيابي به اهداف سازمان و برنامه‌هاي استراتژيك داشته باشند دستيابي به موفقيت سازماني محتمل‌تر است.
فرهنگ و ارزش‌هاي كلي، شرايط سازماني و رفتار مديريتي كه از آن فرهنگ نشأت مي‌گيرد تأثير زيادي بر دستيابي به تعالي مطلوب مي‌گذارد. چنين فرهنگي نيازمند مديريت شدن است بدين معني كه بايد تلاشي مستمر براي ايجاد پذيرش و انجام آنها صرف شود.

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی استفاده بهینه و درست  از نیروی انسانی در جهت رسیدن به  اهداف استراتژیک و چشم اندازهای سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر تجزیه و تحلیل شغل ( تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان) ، برنامه ریزی منابع انسانی و کارمند یابی ، گزینش داوطلبان واجد شرایط ، توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام ، مدیریت حقوق و دستمزد (چگونگی جبران خدمت کارکنان) ، ایجاد انگیزه و مزایا ، ارزیابی عملکرد ، برقراری ارتباط با کارکنان ، توسعه نیروی انسانی و آموزش و متعهد نمودن کارکنان نسبت به سازمان می‌شود.

به عبارتی دیگرمقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی  از وظیفه مدیریت است که با جنبه هایی از فعالیت کارکنان در ارتباط می باشد.

در هر کسب و کار کوچک و بزرگ بخش سازمانی منابع انسانی اگرچه حیاتی نیست ولی ضروری است. اولویت این بخش در درجه اول به حداکثر رساندن بهره وری کارکنان و حفاظت از سازمان نسبت به هر گونه مسئله و مشکلی است که ممکن است برای نیروی کار بوجود آید.

منابع انساني مهمترين دارايي های  يك سازمان می باشند و مديريت اثربخش آنها كليد موفقيت سازمان است.اگر سياست‌ها و رويه‌هاي مربوط به منابع انسانی سازمان با همديگر تطابق و سهم قابل ملاحظه‌اي در دستيابي به اهداف سازمان و برنامه‌هاي استراتژيك داشته باشند دستيابي به موفقيت سازماني محتمل‌تر است.
فرهنگ و ارزش‌هاي كلي، شرايط سازماني و رفتار مديريتي كه از آن فرهنگ نشأت مي‌گيرد تأثير زيادي بر دستيابي به تعالي مطلوب مي‌گذارد. چنين فرهنگي نيازمند مديريت شدن است بدين معني كه بايد تلاشي مستمر براي ايجاد پذيرش و انجام آنها صرف شود.

مدیریت منابع انسانی