علل پیدایش طبقه بندی مشاغل در عصر حاضر

علل پیدایش طبقه بندی مشاغل در عصر حاضر

در این مقاله به تکامل طبقه بندی مشاغل و نیاز روز افزون به این روش در عصر حاضر اشاره خواهیم کرد . در قرن حاضر سیمای جوامع پویای صنعتی و پیشرفته امروز با جوامع نسبتا کشاورزی و تجاری قدیم بسیار متفاوت است.امروز بسیاری از ضوابط و ارزش های کهن درهم ریخته و منسوخ شده و ضوابط و ارزش های جدیدی جایگزین آنها شده اند و در نحوه تفکر و عادات و مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم نسبت به زمان های پیش تغییرات شگرفی روی داده است و مدام در حال دگرگونی است.

طبقه بندی مشاغل

تفاوت های جوامع صنعتی امروزی را نسبت به جوامع سنتی و قدیمی می توان به شرح زیر خلاصه نمود :

  • افزایش و تنوع تخصص ها و نوسان و تغییر سریع مهارت ها و مشاغل.
  • وابستگی بخش عظیمی از نیروی انسانی فعال و غیر فعال کشورهای به ویژه صنعتی به دولت یا موسسات خصوصی چه مستقیم و چه غیرمستقیم .
  • افزایش بهای دستگاه های تولیدی و وسایل و ابزار کار و ازدیاد و تنوع مسئولیت شاغلین در حفظ و نگهداری آنها.
  • توجه به ارزش و شان انسان و احترام به حقوق و آزادی های فردی.
  • تنوع نیازها و وسایل زندگی و طرق تامین و ارضاء آنها.
  • افزایش نقش پول در زندگی افراد که همین مسئله موجب اهمیت یافتن هرچه بیشتر موضوع حقوق و دستمزد در زندگی آحاد جامعه گردیده است.

پیدایش طبقه بندی مشاغل

این دگرگونی ها و بسیاری دیگر مانند آنها که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از انقلاب صنعتی و یا صنعتی شدن و تحولات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بوده است به همراه عوامل دیگری نظیر فشار اتحادیه های کارگری ، جنگ های جهانی و اقدامات دولت ها ، همه و همه در تکوین و تکامل طبقه بندی مشاغل و نیاز روز افزون به این روش در عصر حاضر موثر بوده اند.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید  طراحی چارت سازمانی
۱۳۹۷-۷-۲۹ ۱۵:۵۰:۰۹ +۰۰:۰۰توسط |طبقه بندی مشاغل|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

14 − شش =